About Us

getfunded.pl jest platformą skupiającą startupy i inwestorów.

getfunded.pl oferuje startupom przestrzeń do zaprezentowania swoich pomysłów i pozyskiwania finansowania.

misją getfunded.pl jest pomoc startupom w zaistnieniu na rynku polskim i rynkach zagranicznych zgodnie ze standardami inwestycyjnymi Doliny Krzemowej.

aby do nas dołączyć wystarczy zarejestrować na platformie, założyć profil i zamieścić w nim kluczowe informacje inwestorzy będą mogli dokonać oceny pomysłu i wyrazić zainteresowanie inwestycją proces pozyskania inwestora przez startup kończy sie podpisaniem umowy inwestycyjne.

gefunded.pl tworzy zespół osób posiadających doświadczenie w rozwijaniu startupów w Polsce i zagranicą - głównie w Dolinie Krzemowej, zarządzaniu i finansowaniu spółek będących na różnym etapie rozwoju, tj. od startupów po spółki notowane na GPW.

Industry

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence