We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

getfunded.pl jest platformą skupiającą startupy i inwestorów.

getfunded.pl oferuje startupom przestrzeń do zaprezentowania swoich pomysłów i pozyskiwania finansowania.

misją getfunded.pl jest pomoc startupom w zaistnieniu na rynku polskim i rynkach zagranicznych zgodnie ze standardami inwestycyjnymi Doliny Krzemowej.

aby do nas dołączyć wystarczy zarejestrować na platformie, założyć profil i zamieścić w nim kluczowe informacje inwestorzy będą mogli dokonać oceny pomysłu i wyrazić zainteresowanie inwestycją proces pozyskania inwestora przez startup kończy sie podpisaniem umowy inwestycyjne.

gefunded.pl tworzy zespół osób posiadających doświadczenie w rozwijaniu startupów w Polsce i zagranicą - głównie w Dolinie Krzemowej, zarządzaniu i finansowaniu spółek będących na różnym etapie rozwoju, tj. od startupów po spółki notowane na GPW.

Industry

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence