About Us

Klub Myśli Społecznej INICJATYWY to organizacja ludzi wrażliwych społecznie. Jesteśmy pomysłowymi organizatorami. Potwierdza to nasze doświadczenie. Możemy zrobić coś dobrego i ważnego dla innych. Takie jest nasze przekonanie. Możemy zmieniać świat na lepsze oddziałując na jego elementy będące w naszym zasięgu.
Klub powstał w 2000 roku przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy studentów i absolwentów tego wydziału. W 2003 roku Klub przekształcił się z koła naukowego w niezależne stowarzyszenie. Na początku naszej działalności nazywaliśmy się Klub Myśli Społecznej Lewiatan. W 2006 roku zmieniliśmy nazwę na Klub Myśli Społecznej INICJATYWY. W 2007 roku uzyskaliśmy status instytucji szkoleniowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Zajmujemy się sprawami rynku pracy - kwestiami bezrobocia i zatrudnienia ludzi młodych. Prowadzimy badania z zakresu polityki społecznej z innymi jednostkami badawczymi oraz organizujemy projekty szkoleniowe z zakresu umiejętności miękkich.
Nasze działania koncentrują się wokół 5 inicjatyw…

INICJATYWY OBYWATELSKIE to wsparcie organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w działalność obywatelską.

INICJATYWY ROZWOJOWE to działania szkoleniowe oraz projekty skierowane do trenerów chcących doskonalić swoje umiejętności trenerskie.

INICJATYWY EKOLOGICZNE to projekty na rzecz środowiska naturalnego, działania dotyczące rozwiązywania konfliktów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

INICJATYWY ARTYSTYCZNE to cykliczne spotkania z rękodziełem i sztuką użytkową.

INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE to współpraca z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami i wyższymi i innymi instytucjami, z którymi realizujemy projekty szkoleniowe i wymianę młodzieży.

Business size

1-10 employees

Commercial presence